Onze privacy diensten

Onjuiste omgang met persoonsgegevens kan uw organisatie veel schade opleveren. Naast reputatie risico’s dienen organisaties rekening te houden met strengere eisen en hogere boetes van toezichthouders. De privacy diensten van Privyon helpen u deze risico’s in kaart te brengen en aan te pakken.


Privacy Advies

Privyon adviseert u op een praktische manier over privacy gerelateerde vraagstukken en is gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het snijvlak van IT en privacy. Om de theorie ook echt in praktijk te brengen beschikt Privyon over de juiste methodieken en expertise.

Privacy Interim

Heeft u behoefte aan een Data Protection Officer of aan tijdelijke ondersteuning van uw eigen privacy officer? Privyon levert specialisten met expertise en ervaring op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Dat kan bij u in huis, maar ook extern. Zo bent u altijd verzekerd van een deskundig aanspreekpunt voor privacy vraagstukken.

Privacy Training

Wat betekent de privacywetgeving voor uw organisatie, uw website en uw klanten? De privacy trainingen van Privyon geven u een helder inzicht in de risico’s, tonen veelvoorkomende valkuilen en geven praktische handreikingen voor oplossingen vanuit zakelijk, juridisch en technisch perspectief. Inmiddels heeft Privyon al meer dan 1000 organisaties getraind in de toepassing van de AVG.

Functionaris voor gegevensbescherming

Privyon kan u ook ontzorgen bij het blijvend voldoen aan de privacywetgeving. Daarvoor biedt Privyon het “Functionaris voor gegevensbescherming” abonnement waarmee u deze cruciale rol in uw organisatie kunt vervullen. Privyon bewaakt de kwaliteit van het privacybeleid en verzorgt het toezicht op privacy compliance zodat u zich kunt concentreren op uw business. Door de vaste abonnementsprijzen hoeft u zich geen zorgen te maken over onverwachte kosten.

Privacy Compliance

Wij maken inzichtelijk of aan de privacywetgeving wordt voldaan, welke risico’s hierbij spelen en welke maatregelen daarop genomen kunnen worden. Duidelijke rapportages bieden u de handvatten voor praktische oplossingen en vervolgstappen.

Privacy Risico analyse DPIA

Privacy is een onderwerp waarmee rekening gehouden dient te worden vanaf het eerste ontwerp van een nieuwe dienst of product. Met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) brengt u de risico’s vroegtijdig in kaart en kunt u deze tijdig inperken of voorkomen. Hiermee bespaart u tijd en geld. Bovendien bent u als organisatie voorbereid op DPIA verplichtingen in de AVG.

Website Compliance

Als website eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juiste verwerking en bescherming van persoonsgegevens die u met de website verwerkt. Vrijwel alle websites verwerken persoonsgegevens, denk alleen al aan contactformulieren, nieuwsbrieven en het achterlaten van reacties. Privyon kan de gehele website doorlichten en u een overzicht bieden van eventuele tekortkomingen, aandachtspunten en suggesties voor verbeteringen. Cookie compliance is onderdeel van een website compliance assessment.

Cookie Compliance

Door het technische karakter van cookies en de complexiteit van de privacywetgeving is het voor website eigenaren vaak niet eenvoudig inzicht te krijgen in welke cookies nu precies door hun website worden gebruikt en of dit gebeurt op een manier die voldoet aan de wet. Als website eigenaar bent u hiervoor wel verantwoordelijk en kunt u die verantwoordelijkheid niet uitbesteden aan uw webbouwer. Met heldere rapportages maakt Privyon de cookie compliance van uw website inzichtelijk.